Training OER

Training O E R
Denkramen voor Open & Ethisch Redeneren

Er is behoefte aan denk-ethiek

Op de ranglijsten van T-shaped professionals en 21-century skills staan competenties als kritisch denken en ethisch redeneren steevast bovenaan.
Kritisch denken en ethisch redeneren vat ik samen in “denk-ethiek”. Ethisch denken is open en overdraagbaar beslissen, kiezen of reageren, dat altijd bevraagd is op fundering, bruikbaarheid en geweten.
In uw redeneren en in dat van uw organisatie zult u een evenwicht moeten vinden in de afwisseling van, en in uw timing van Open en Ethisch redeneren.
Onze drie denkramen voor open, communiceerbaar en accountabel redeneren, en de checklist voor ethisch redeneren bedoelen deze abstracta toepasbaar te maken.
Zodat uw organisatie zijn harmonie kan vinden. Intern en in zijn relaties met de wereld rondom.

Daarom drie denkramen en een checklist

In organisaties verrichten medewerkers dagelijks drie soorten denkhandelingen: beslissen, kiezen en reageren. Op alle drie die handelingen kunnen (moeten) zij ethisch reflecteren.
Met drie heuristieken voor open redeneren en een checklist voor ethisch redeneren proberen wij die denkhandelingen en die reflectie zo te faciliteren, dat zij altijd communiceerbaar zijn, dat er met collega’s en derden samengewerkt kan worden aan onderbouwing, en dat zij -na normering- accountabel zijn.

Training of Coaching in open en ethisch redeneren?

We trainen communicatievaardigheden, denkvaardigheden en vermogen te innoveren van individuele medewerkers en van teams. We trainen ze in het gebruik van onze heuristieken en gereedschappen, om uw organisatiedoelen te bereiken.
Individuele medewerkers coachen we op hun communicatievaardigheden, hun denkvaardigheden en hun vermogen te innoveren. Teams, projecten en producten coachen wij op hun bijdrage aan de strategische, tactische of operationele doelen van uw organisatie.


Voor een vrijblijvend gesprek over de meerwaarde van OER in uw organisatie:
P.P. Verroen
ppverroen@ppintaal.nl 
0031-(0)6 547 18 274